TEAM GEMINI คืออะไร

TEAM GEMINI คือ ทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จาก Google AI ที่รับผิดชอบพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ชื่อว่า “Gemini” โมเดลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานหลากหลาย เช่น

การตอบคำถาม: Gemini สามารถตอบคำถามได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คำถามทั่วไปไปจนถึงคำถามที่ซับซ้อน
การสรุปข้อมูล: Gemini สามารถสรุปข้อมูลจากเอกสาร บทความ เว็บไซต์ หรือวิดีโอ
การเขียน: Gemini สามารถเขียนเนื้อหาต่างๆ เช่น บทความ โค้ด บทกวี
การแปลภาษา: Gemini สามารถแปลภาษาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
การเขียนโค้ด: Gemini สามารถเขียนโค้ดในภาษาต่างๆ ได้
TEAM GEMINI นำโดย Jeff Dean จาก Google Brain และ Oriol Vinyals จาก DeepMind เป้าหมายหลักของทีมคือ พัฒนาโมเดลภาษาที่มีความสามารถเหนือกว่า GPT-4 ของ OpenAI

ผลงานของ TEAM GEMINI

พัฒนาโมเดล Gemini 1.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPT-4 ในหลายด้าน เช่น การตอบคำถาม การสรุปข้อมูล และการเขียนโค้ด
เปิดตัว Gemini Pro ให้ผู้ใช้ Bard ใช้งาน
พัฒนา Gemini Nano โมเดลประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานบนสมาร์ตโฟน
แผนงานในอนาคต

พัฒนาโมเดล Gemini เวอร์ชั่นใหม่ที่มีความสามารถมากขึ้น
ขยายการรองรับภาษาและอินพุตแบบอื่นๆ
พัฒนาโมเดล Gemini ให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์

เรื่องนี้ถูกเขียนใน TEAM GEMINI คืออะไร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น