Authorized คืออะไร

Authorized คืออะไร

Authorized แปลว่า ได้รับอนุญาต หรือ ได้รับอำนาจ

ตัวอย่างประโยค:

“บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงเข้าห้องนี้ได้”
“บริษัทนี้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้”
“คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้”
คำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง:

ได้รับอนุญาต
ได้รับอำนาจ
มีสิทธิ์
อนุญาต
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง:

Authorized
Permitted
Empowered
Licensed
Authorized มักใช้ในบริบทของ:

ความปลอดภัย: การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร
กฎหมาย: การอนุญาตให้ดำเนินการบางอย่างตามกฎหมาย
ธุรกิจ: การมอบอำนาจให้บุคคลหรือองค์กรดำเนินการในนามของบริษัท
หากมีบริบทเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อที่ฉันจะสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นมากขึ้น

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Authorized คืออะไร และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น